Hans Jørgen Skov-Klubben af 2008

Forretningsorden

Formål:

 • At mødes og præsentere musik for hinanden, spise sammen og nyde lidt godt øl/god vin/whisky o.l.

Afvikling af møder i HJS-K:

 • Klubmøderne afvikles på skift hos klubbens medlemmer en fredag aften - ca. 2 gange om året. Det aftales fra gang til gang, hvem der holder næste klubmøde. Den kommende vært sender indbydelse ud med forslag til et par mødedatoer. Klubmødet afholdes, hvis mindst 4  af klubmedlemmerne kan deltage. Værten bør dog i alle tilfælde være tilstede.
 • Klubmøderne starter med spisning. Værten fastsætter menuen og betaler maden. Der skal ikke gå kulinarisk kappestrid i klubmøderne. Ost, fisk og lam bør undgås. Klubbens medlemmer foretrækker okse og gris, sovs og kartofler!
 • Værten sørger for noget godt at drikke under klubmødet – og betaler! Såfremt der præsenteres produkter fra Harboe eller ”Den med tyren”, udløser det en øjeblikkelig karantæne på to klubmøder.
 • Værten præsenterer en CD/LP/bånd eller en kunstner for klubbens medlemmer. Man kan også vælge at præsentere en stilart, en periode o.l. DVD, Powerpoint og video kan også benyttes. Værten har forberedt et lille oplæg om dagens emne, gerne suppleret af lidt på skift (diskografi o.l.). Det kan være nyt/ældre musik. Det kan være jazz/pop/rock/klassisk.
 • Klubbens medlemmer lytter til og diskuterer den aktuelle musik – og andet, hvad klubbens medlemmer måtte finde interessant. Der gives ikke en egentlig bedømmelse af hverken musik eller drikkelse, men begejstrede tilråb og højlydte mishagsytringer uden filter hører til kultiveret opførsel i HJS-K. Afspilning af Fede Finn og Funny Boys og Kandis, vil dog blive afvist og afstedkomme bortvisning fra klubben.
 • Klubben vælger på første klubmøde en sekretær, der sørger for ajourført oversigt over afspillet musik og indtaget alkohol (mærker – ikke mængder!). Sekretæren ajourfører ligeledes klubbens hjemmeside. På første møde blev Michael Gorm valgt.
 • Kvinder og børn vil ikke blive fordrevet fra hjemmet under afholdelse af klubmøderne, men må ikke virke som et forstyrrende element eller deltage i medlemsdebatten. Kvinderne må dog gerne servere og gøre det behageligt for klubbens medlemmer.
 • Der er ingen dress-code ved møderne.
 • I disse så politisk korrekte tider, bestemmer værten suverænt om der må ryges (indendørs) til møderne.
 • Klubben består ved oprettelsen af: Jan Enevoldsen, Per Stig Jørgensen, Carsten Larsen, Palle Nygaard Hansen og Michael Gorm. Hans Jørgen Skov-Klubben er selvsupplerende.
 • Nye medlemmer skal godkendes af alle klubbens medlemmer.
 • I 2014 valgte Jan Enevoldsen nye udfordringer. I 2015 godkendte klubbens øverste forsamling en udvidelse af medlemstallet til seks medlemmer, således at Kim Nielsen og Søren Dalgaard indtrådte fra og med 13. samling.
 • Evt. kup-planer mod gældende forretningsorden kan kun føres ud i livet ved enstemmighed blandt klubbens medlemmer.

Således enstemmigt besluttet marts 2008.

Revideret september 2015 og april 2018